راهنماي ثبت‌نام و تکمیل مدارک ثبت نام در سایت صفحه اصلی سایت
فرم ثبت نام


مشخصات شرکت / فروشگاه
* نوع شرکت / فروشگاه :
* مالکيت شرکت / فروشگاه :
مشخصات اختصاصي
* زمينه فعاليت : سخت افزار نرم افزار شبکه ماشين هاي اداري خدمات
* تعداد پرسنل :
در صورت نداشتن پرسنل در هر یک از بخش‌ها عدد صفر را وارد نمایید
اطلاعات مربوط به فعالیت شرکت
* نوع تملک محل فعاليت :
* موقعيت محل فعاليت :
* متراژ :

* مايل به همکاري در چه زمينه هايي هستيد ؟ :
آنتي ويروس نرم افزار ميز کار نرم افزار کنترل ابزار نرم افزار امحاي فايل نرم افزار رمز نگار شبکه
پردازش تصوير خدمات امنيت ( آزمون نفوذ، سخت سازي شبکه و سيستم عامل )

* آيا عضو نظام صنفي هستيد؟
* آيا داراي رتبه بندي شوراي عالي انفورماتيک هستيد ؟